Zamknij
REKLAMA

Już niebawem wybory samorządowe. Wyborco, przygotuj się!

10:37, 07.10.2018 | K.N
REKLAMA
Skomentuj

21 października wybierzemy władze samorządowe. To wyjątkowo ważne wybory, ponieważ władze gminy, powiatu i województwa decydują o ważnych, bliskich nam sprawach: przychodniach i szpitalach, drogach, komunikacji publicznej, bezpieczeństwie w okolicy, domach kultury, bibliotekach, muzeach i teatrach.

Zadbajmy już teraz o to, abyśmy w dniu wyborów znaleźli się na listach wyborców.

Ważne daty:
• do 8 października osoby z niepełnosprawnością mogą zgłosić odpowiedniemu komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/organy-wyborcze/komisarze znajduje się spis komisarzy wyborczych. Zgłoszenia dokonać można listownie, faxem lub e-mailem, a nawet ustnie. Osoby te do 14 października otrzymają pakiet wyborczy;

• do 12 października osoby chore, z niepełnosprawnością oraz w wieku 75 lat i starsze mogą składać do wójta gminy, w której wpisani są do rejestru wyborców wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

• do 16 października osoby, które chcą głosować w tej samej gminie, ale w innym obwodzie wyborczym mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym lokalu wyborczym;

• najpóźniej do 19 października osoby, które mieszkają poza miejscem zameldowania mogą składać wnioski o dopisanie do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Warto jednak pamiętać, że urząd gminy ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku i złożyć go do 16 października.

19 października o godz. 24.00 zakończy się okres kampanii wyborczej i zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października. Lokale wyborcze otwarte będą tego dnia w godzinach 7.00-21.00. Druga tura wyborów - w gminach, gdzie w pierwszej turze w wyborach na wójtów, burmistrzów, prezydentów żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% poparcia - odbędzie się 4 listopada.

W wyborach samorządowych wybierzemy radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

• wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybierać będziemy w wyborach większościowych (tu możliwe są dwie tury głosowania);
• rady gmin do 20 tys. mieszkańców wybierzemy w wyborach większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych - JOW (kto uzyska najwięcej głosów, ten uzyska mandat);

 W systemie proporcjonalnym niezwykle ważnym parametrem jest wielkość okręgów wyborczych, czyli liczba mandatów do obsadzenia. Zmniejszanie tej wielkości wpływa na obniżenie szans ugrupowań o słabszym poparciu (chyba że jest ono wyraźnie skoncentrowane w jednym z okręgów wyborczych). Ustawowy próg uprawniający do uzyskania mandatu w wyborach proporcjonalnych wynosi  5%, w praktyce zdarza się, że nawet kilkunastoprocentowe poparcie nie zapewnia sukcesu - wyjaśnia Adam Gendźwiłł, ekspert Fundacji im. Stefana Batorego, autor publikacji "Reguły wyborów samorządowych 2018".

(K.N)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

XxxXxx

1 0

NIE GŁOSUJ NA OSIŃSKIEGOOOO 10:43, 12.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© chocianow.com.pl | Prawa zastrzeżone