Zamknij
REKLAMA

Prowadzenie zajęć z logopedii w przedszkolu
StPr/20/0798
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 670 PLN

Prowadzenie zajęć w przedszkolu z dziećmi z autyzmem
StPr/20/0794
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 948 PLN

ZABEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI ZASADNICZEJ. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W DUNINOWIE, DBANIE O STAN TECHNICZY POJAZDU.
StPr/20/0748
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 778 PLN

Aktywne pozyskiwanie klientów z segmentu klienta indywidualnego,kompleksowa obsługa w zakresie produktów depozytowych, kredytowych i ubezpieczeniowych,sprzedaż produktów bankowych,analizowanie potrzeb klientów i dobór oczekiwanego produktu,realizacja założonych planów sprzedażowych,realizację transakcji kasowych zlecanych przez klientów, rozliczanie kasy,zapewnienie wysokiego poziomu jakości obsługi klientów,prowadzenie ewidencji realizowanych operacji w odpowiednich systemach informatycznych.
StPr/20/0723
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 4 500 PLN

- Wykonywanie robót malarskich zgodnie z wiedzą budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, - Określanie zakresu i kolejności wykonania robót malarskich, - Przygotowywanie podłoża oraz materiałów do robót malarskich, - Wykonywanie powłok malarskich różnymi technikami zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, - Wykonywanie prac wykończeniowych po malowaniu, - Wykonywanie napisów, szyldów i ornamentów, - Wykonywanie konserwacji, napraw i renowacji powłok malarskich, - W przypadku wystąpienia okresowego braku frontu pracy w posiadanym zawodzie, wykonywać doraźne prace wchodzące w zakres robotnika budowlanego.
StPr/20/0688
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 23 PLN

- Mierzenie parametrów instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych na podstawie schematów pomiarowych, - Wykonywanie połączeń elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, - Montowanie układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych, - Wykonywanie instalacji elektrycznych, linii napowietrznych i kablowych na podstawie dokumentacji technicznej, - Instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, - Wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego.
StPr/20/0689
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 25 PLN

- Wykonywanie robót murarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót - Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych - Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych - Wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. - Wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych - Wykonywanie napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych
StPr/20/0690
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 24 PLN

Posługiwanie się dokumentacją techniczną instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji i klimatyzacji oraz normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych oraz sporządzanie szkiców roboczych - Wykorzystywanie norm i instrukcji. - Wyznaczanie trasy przewodów instalacji sanitarnych oraz miejsca montażu uzbrojenia. - Wykonywanie bruzd i otworów w przegrodach budowlanych. - Dobieranie elementów instalacji sanitarnych do określonych prac monterskich. - Dobieranie, użytkowanie i konserwacja narzędzi, sprzętu oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych. - Montowanie elementów instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji i klimatyzacji.
StPr/20/0691
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 23 PLN

Organizowanie, użytkowanie i likwidacja stanowiska pracy dla robót budowlanych i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż.i ochrony środowiska. - Przeprowadzanie prac pomocniczych przy stawianiu różnego typu rusztowań i pomostów. -Przeprowadzanie prac przy wykonaniu wykopów. - Przeprowadzanie prac przy wykonaniu szalunków. - Prace rozładunkowe i załadunkowe. - Transport przy użyciu ręcznych środków transportu do transportu poziomego, jak: taczki, wózki. - Obsługa ręcznych urządzeń do transportu pionowego, jak: wciągarki ręczne, zblocza jedno i wielokrążkowe. - Prace przygotowawcze - mieszanie zaprawy murarskiej, tynkarskiej oraz innych zapraw budowlanych, farb, rozpuszczalników, rozgrzewanie lepiku. - Prace pomocnicze przy pracach budowlanych.
StPr/20/0692
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 19 PLN

1. Organizowanie, użytkowanie i likwidacja stanowiska pracy i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż.i ochrony środowiska. 2. Rozróżnianie i dobieranie materiałów budowlanych oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy. 3. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych oraz sporządzania szkiców roboczych. 4. Wykonywanie robót zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 5. Wykonywanie pomiarów w zakresie robót okładzinowych. 6. Dobieranie i przygotowywanie materiałów budowlanych. 7. Dobieranie, użytkowanie i konserwowanie narzędzi, urządzeń i sprzętu. 8. Przygotowywanie zapraw, mieszanek betonowych oraz materiałów pomocniczych.
StPr/20/0693
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 23 PLN

REKLAMA