Zamknij
REKLAMA

[NA ŻYWO] XXIX Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie

09:07, 24.07.2020 | K.N
REKLAMA

Porządek obrad: 


1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2.  Raport o stanie Gminy Chocianów za 2019 rok:
    1) debata publiczna;
    2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów wotum
       zaufania - projekt Nr 204.2020
3.  Sprawozdanie z wykonania budżetu:
    1) zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii
       o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie udzielenia
       absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów za 2019 rok;
    2) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie
       wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2019 rok oraz wnioskiem Komisji w sprawie
       udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów za 2019 rok;
    3) zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii
       o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów sprawozdaniu rocznym
       z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2019 rok;
    4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
       z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2019 rok;
    5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
       ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2019 rok - projekt
       Nr 205.2020
    6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów
       absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok - projekt Nr 206.2020

4.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
    4.1 załatwienia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca
        2020 r. - projekt Nr 207.2020,
    4.2 załatwienia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 6 marca 2020 r. -
        projekt Nr 208.2020,
    4.3 pozostawienia petycji bez rozpoznania- projekt Nr 209.2020,
    4.4 zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2020 rok- projekt Nr 210.2020,
    4.5 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów — projekt Nr
        211.2020,
4.6   uchylającą uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
      w Szklarach Dolnych - projekt Nr 212.2020.
4.7   uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie- projekt Nr 213.2020.

5.   Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
6.   Wnioski Przewodniczących jednostek pomocniczych.
7.   Wolne wnioski i informacje.
8.   Przyjęcie protokołów:
      8.1   Protokół Nr XVII,
      8.2   Protokół Nr XVIII,
      8.3   Protokół Nr XIX,
      8.4   Protokół Nr XX,
      8.5   Protokół Nr XXI.
9.   Zamknięcie obrad.
 

 

(K.N)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA