Zamknij
REKLAMA

Jak wypociny propagandzisty obalił Sąd

18:54, 05.09.2021 | K.N / prawo.pl
REKLAMA

Propaganda Kulczyńskiego jak zwykle chciała przycwaniakować ale Sąd utarł im nosa.

Chodzi o paszkwila w którym Kasper Nowak mianujący się redaktorem naczelnym Głosu Regionu Chocianów oraz "redaktorem" portalu chocianow.pl kilka miesięcy temu uzewnętrzniał się na temat rzekomego zasypywania urzędu wnioskami o dostęp do informacji publicznej przez właściciela portalu chocianow.com.pl - Kamila Nosela.

Nowak wyliczył, że przez ponad 2,5 roku Kamil Nosel we wszystkich jednostkach gminy Chocianów złożył 163 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Jak przystało na propagandę Kulczyńskiego, Nowak chciał pokazać jak bardzo właściciel portalu chocianow.com.pl nęka urzędników z Ratuszowej, a nawet na nich zarabia. W ślad za nim podobnego paszkwila opublikowano na stronie e-legnickie.pl, którego właścicielem jest Zbigniew Jakubowski, który za publikacje urzędowych artykułów z Chocianowa dostaje z gminnej kasy niemałe pieniądze.

[ZT]13741[/ZT]

Propagandzista Nowak nie czekając na prawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, poczynił paszkwila z którego czytelnik miał odnieść wrażenie, że pytanie chocianowskich urzędników, m.in. o finansowanie kumpli Kulczyńskiego, to coś haniebnego, zło czy nawet nękanie. 

Jednak prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu stoi w kontrze z wypocinami Kaspra Nowaka. 

Konstytucja gwarantuje prawo do informacji o sposobie wydatkowania majątku publicznego. Dlatego nawet masowe składanie wniosków do różnych podmiotów gminy nie jest nadużyciem tego prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Po krótce. Chodzi o sprawę w której zwróciliśmy się do szkół i przedszkoli z gminy Chocianów o udostępnienie, jako informacji publicznej, danych dotyczących obsługi prawnej szkoły, którą pełnią kumple Kulczyńskiego. Chcieliśmy wiedzieć aby później przedstawić opinii publicznej Chocianowa  m.in. jaka kancelaria prawna obsługuje szkoły i przedszkola oraz jakie są jej wynagrodzenia. 

Dyrektorzy placówek zwlekali z odpowiedzią (z uwagi na stan epidemii), a następnie wezwali Kamila Nosela do złożenia wniosku na piśmie i wykazania szczególnego interesu prawnego w uzyskaniu odpowiedzi. Właściciel portalu chocianow.com.pl  wszedł z organem w polemikę i wezwania nie wykonał. W decyzji odmownej dyrektorzy szkół i przedszkoli wyjaśnili, że w tym przypadku prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Decyzję dyrektorów szkół i przedszkoli podtrzymał też Kulczyński (wiadomo o kumplach cichosza). Dodatkowo wskazał, że właściciel portalu Chocianow.com.pl nadużywa prawa do informacji, gdyż składa setki wniosków do różnych podmiotów gminnych, a następnie zamieszcza uzyskane informacje na prywatnej stronie, złośliwie je komentując.

Z taką argumentacją nie zgodził się właściciel portalu chocianow.com.pl i odwołał się do sądu, który stwierdził zasadność zarzutów Nosela i decyzje organów administracyjnych (dyrektorów szkół i Kulczyńskiego) uchylił. 

Zdaniem sądu, dyrektorzy szkół, przedszkoli i sam Kulczyński niewłaściwie zinterpretowali przepisy art. 5 ust. 2 i art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., co stanowiło o zachowaniu nieprawidłowego trybu postępowania w zakresie udostępniania informacji publicznej. 

Poza sporem był też fakt, że dyrektorzy szkół i przedszkoli są podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w rozumieniu ustawy, jak też, że informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia radcy prawnego zapewniającego szkole obsługę prawną ma charakter informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. Różnie natomiast interpretowano funkcję radcy prawnego w placówce.

Sąd rozstrzygnął, że przepisy ustawy o radcach prawnych (art. 12, 13 i 14) pozwalają wyciągnąć wniosek, że czynności radcy prawnego - bez względu na to czy w ramach umowy o pracę czy w ramach umowy zlecenia - w szkole prowadzonej przez samorząd terytorialny, nie stanowią wyłącznie czynności usługowych. Radca prawny jest zatem osobą, która co najmniej pośrednio wpływa na wykonywanie przez szkołę zadań publicznych i dysponowanie środkami publicznymi. Dlatego dane dotyczące umowy zawartej z radcą prawnym na obsługę prawną szkoły podstawowej, wbrew temu co przyjęły organy obu instancji, nie podlegają ochronie przewidzianej w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Jawne są również wystawione przez radcę prawnego rachunki i faktury za obsługę prawną.


Sąd przypomniał, że podmiot informacyjnie zainteresowany nie musi podawać, w jakim celu żądana informacja publiczna jest mu potrzebna. Skarżący (Kamil Nosel) ma zatem rację, że bez uprzedniego zakwalifikowania wnioskowanej informacji jako informacji przetworzonej (art. 3 ust. 1 u.d.i.p.), nie istniała podstawa prawna do wzywania go o podanie celu w którym informacja ma być wykorzystana.

Natomiast odnosząc się do zarzucanego skarżącemu nadużywania prawa dostępu do informacji publicznej, sąd wskazał na konstytucyjne przepisy, które prawo to gwarantują. Nadużycie w tym przypadku polegałoby na próbie korzystania z instytucji dostępu do informacji publicznej dla osiągnięcia celu innego aniżeli troska o dobro publiczne. 

Zdaniem chocianowskich urzędników czy prawników, masowe składanie wniosków miało być zemstą za zwolnienie ojca Kamila Nosela z PWK. Jak się okazało sąd miał inny ogląd sytuacji. Prawdą jest, że celem ustawy nie jest zaspokajanie indywidualnych (prywatnych) potrzeb w postaci pozyskiwania informacji wprawdzie publicznych, lecz przeznaczonych dla celów handlowych, edukacyjnych, zawodowych itp. 

Masowość wniosków Kamila Nosela, liczonych w setkach, mogłaby uwiarygadniać osobisty cel. Jednak cwani urzędnicy pominęli fakt, że właściciel portalu chocianow.com.pl kierował wnioski do różnych podmiotów gminnych, a następnie publikował artykuły z otrzymanych informacji na swojej prywatnej stronie internetowej. To zdaniem sądu oznacza, że Kamil Nosel wykorzystywał je dla dobra społeczeństwa. Nie miało zatem miejsce nadużycie prawa z jego strony.

(K.N / prawo.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%