Zamknij
REKLAMA
OBSŁUGA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ, ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE ŁĄCZNOŚCI W SKŁADZIE, PROWADZENIE EWIDENCJI ŁĄCZNOŚCI, SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ MATERIAŁOWYCH.
StPr/21/0869
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prowadzenie sprzedaży na platformach internetowych. Wystawianie i optymalizowanie aukcji. Obsługa Klientów Internetowych. Wystawianie dokumentów sprzedażowych. Prowadzenie Social-Media. Raportowanie do przełożonych.
StPr/21/0843
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Zabezpieczenie pożarowe Składu, nadzór nad sprzętem pożarniczym. Zmiana od 8.00 do 8.00 dnia następnego (24 godziny)
StPr/21/0829
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej, wykonywanie dokumentów obrotowych, ewidencjonowanie i uaktualnianie stanów ewidencyjnych wg zasad określonych w instrukcjach branżowych, wykonywanie dokumentacji sprawozdawczej i planistycznej sekcji zgodnie z określonymi kompetencjami.
StPr/21/0828
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Pracownik na stanowisku fryzjer męski / barber
StPr/21/0805
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Kierowca mi?dzynarodowy pojazdu ci??arowego powyzej 12 ton.
StPr/21/0782
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

? obs?uga pieca piekarniczego; ? u?ytkowanie maszyn i linii do produkcji wyrobów piekarniczych, zgodnie z ich przeznaczeniem; ? ustawianie maszyn i urz?dze?;
StPr/21/0750
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obs?uga klienta, przyjmowanie zamówie?, pomoc przy realizacji zamówie?, pomoc przy przygotowywaniu potraw, utrzymywanie miejsca pracy w czysto?ci
StPr/21/0751
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

dostarczanie zamówie? na wynos
StPr/21/0752
data rozpoczęcia pracy od 12.07.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

REKLAMA