Zamknij
REKLAMA

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
StPr/20/0355
data rozpoczęcia pracy od 30.03.2020
wynagrodzenie od od 520 PLN

produkcja wyrobów garmażeryjnych
StPr/20/0349
data rozpoczęcia pracy od 20.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wykonywanie zgodnie ze swoją specjalnością prac w zasobach spółdzielni.
StPr/20/0300
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 19,95 PLN

REKLAMA

© chocianow.com.pl | Prawa zastrzeżone