Zamknij
REKLAMA

Kierowca samochodu uprzywilejowego (sanitarki)

Nr oferty: StPr/20/0748Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Duninów, 59-140 Chocianów, powiat: polkowicki, woj: dolnośląskie
Zakres obowiązków: ZABEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI ZASADNICZEJ. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W DUNINOWIE, DBANIE O STAN TECHNICZY POJAZDU.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 10.08.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 778 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania pożądane
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące, brak
 • średnie zawodowe, brak
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: WYMAGANE DOŚWIADCZENIE W KIEROWANIU POJAZDAMI KAT. B ORAZ W KIEROWANIU POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM, WYMAGANE UPRAWNIENIA PRAWO JAZDY KAT.B,UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI (KURS DLA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI, ZEZWOLENIE NA KIEROWANIE POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI), UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ, DYSPOZYCYJNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, OBŁSUGA KOMPUTERA (PAKIET MICROSOFT OFFICE) , MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY KAT.C.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: 4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Pretficza 28, 50-984 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie
  Osoba do kontaktu: KRENCA ANNA
  Numer telefonu: 261 681 536
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: WNIOSEK O ZATRUDNIENIE(LIST MOTYWACYJNE)CV, KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE, KSEROKOPIA ŚWIADECTW PRACY, KSEROKOPIA ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZONYCH KURSACH I SZKOLENIACH.
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon
  Prowadzenie zajęć z logopedii w przedszkolu
  StPr/20/0798
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 670 PLN

  Prowadzenie zajęć w przedszkolu z dziećmi z autyzmem
  StPr/20/0794
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 948 PLN

  ZABEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI ZASADNICZEJ. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W DUNINOWIE, DBANIE O STAN TECHNICZY POJAZDU.
  StPr/20/0748
  data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
  wynagrodzenie od od 2 778 PLN

  Aktywne pozyskiwanie klientów z segmentu klienta indywidualnego,kompleksowa obsługa w zakresie produktów depozytowych, kredytowych i ubezpieczeniowych,sprzedaż produktów bankowych,analizowanie potrzeb klientów i dobór oczekiwanego produktu,realizacja założonych planów sprzedażowych,realizację transakcji kasowych zlecanych przez klientów, rozliczanie kasy,zapewnienie wysokiego poziomu jakości obsługi klientów,prowadzenie ewidencji realizowanych operacji w odpowiednich systemach informatycznych.
  StPr/20/0723
  data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
  wynagrodzenie od 2 600 - 4 500 PLN

  - Wykonywanie robót malarskich zgodnie z wiedzą budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, - Określanie zakresu i kolejności wykonania robót malarskich, - Przygotowywanie podłoża oraz materiałów do robót malarskich, - Wykonywanie powłok malarskich różnymi technikami zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, - Wykonywanie prac wykończeniowych po malowaniu, - Wykonywanie napisów, szyldów i ornamentów, - Wykonywanie konserwacji, napraw i renowacji powłok malarskich, - W przypadku wystąpienia okresowego braku frontu pracy w posiadanym zawodzie, wykonywać doraźne prace wchodzące w zakres robotnika budowlanego.
  StPr/20/0688
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
  wynagrodzenie od od 23 PLN

  - Mierzenie parametrów instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych na podstawie schematów pomiarowych, - Wykonywanie połączeń elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, - Montowanie układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych, - Wykonywanie instalacji elektrycznych, linii napowietrznych i kablowych na podstawie dokumentacji technicznej, - Instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, - Wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego.
  StPr/20/0689
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
  wynagrodzenie od od 25 PLN

  - Wykonywanie robót murarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót - Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych - Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych - Wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. - Wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych - Wykonywanie napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych
  StPr/20/0690
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
  wynagrodzenie od od 24 PLN

  Posługiwanie się dokumentacją techniczną instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji i klimatyzacji oraz normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych oraz sporządzanie szkiców roboczych - Wykorzystywanie norm i instrukcji. - Wyznaczanie trasy przewodów instalacji sanitarnych oraz miejsca montażu uzbrojenia. - Wykonywanie bruzd i otworów w przegrodach budowlanych. - Dobieranie elementów instalacji sanitarnych do określonych prac monterskich. - Dobieranie, użytkowanie i konserwacja narzędzi, sprzętu oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych. - Montowanie elementów instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji i klimatyzacji.
  StPr/20/0691
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
  wynagrodzenie od od 23 PLN

  Organizowanie, użytkowanie i likwidacja stanowiska pracy dla robót budowlanych i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż.i ochrony środowiska. - Przeprowadzanie prac pomocniczych przy stawianiu różnego typu rusztowań i pomostów. -Przeprowadzanie prac przy wykonaniu wykopów. - Przeprowadzanie prac przy wykonaniu szalunków. - Prace rozładunkowe i załadunkowe. - Transport przy użyciu ręcznych środków transportu do transportu poziomego, jak: taczki, wózki. - Obsługa ręcznych urządzeń do transportu pionowego, jak: wciągarki ręczne, zblocza jedno i wielokrążkowe. - Prace przygotowawcze - mieszanie zaprawy murarskiej, tynkarskiej oraz innych zapraw budowlanych, farb, rozpuszczalników, rozgrzewanie lepiku. - Prace pomocnicze przy pracach budowlanych.
  StPr/20/0692
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
  wynagrodzenie od od 19 PLN

  1. Organizowanie, użytkowanie i likwidacja stanowiska pracy i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż.i ochrony środowiska. 2. Rozróżnianie i dobieranie materiałów budowlanych oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy. 3. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych oraz sporządzania szkiców roboczych. 4. Wykonywanie robót zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 5. Wykonywanie pomiarów w zakresie robót okładzinowych. 6. Dobieranie i przygotowywanie materiałów budowlanych. 7. Dobieranie, użytkowanie i konserwowanie narzędzi, urządzeń i sprzętu. 8. Przygotowywanie zapraw, mieszanek betonowych oraz materiałów pomocniczych.
  StPr/20/0693
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
  wynagrodzenie od od 23 PLN

  REKLAMA