Zamknij
REKLAMA

Zatrudnienie pracownika z zezwoleniem na pobyt czasowy. Co musi wiedzieć pracodawca?

14:30, 06.09.2018 | materiał partnera
Skomentuj

Nasz rynek pracy wprost zalany został przybyszami ze wschodu, którzy dla wielu pracodawców okazują się najlepszym sposobem na zredukowanie braków kadrowych. Z ich zatrudnianiem wiąże się jednak szereg formalności, które, choć coraz jaśniejsze, nie zawsze są dla każdego dość oczywiste, niekiedy w dodatku dochodzi do prób omijania niektórych krepujących przepisów. Przyjrzyjmy się więc temu zagadnieniu bliżej.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Najoczywistszym warunkiem, jaki musi spełniać potencjalny pracownik, jest fakt legalnego przebywania na terenie naszego kraju. Z niego nie wynika jednak bezpośrednio, że może on podjąć każdą pracę na dowolnych warunkach. W przypadku obywateli niektórych krajów (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy) istniała już od dawna możliwość skorzystania z uproszczonej procedury uzyskiwania pozwolenia na pracę, które umożliwiała im podjęcie jej na sześć miesięcy w ciągu roku. Od stycznia 2018 wydawane są przez starostów maksymalnie dziewięciomiesięczne zezwolenia na pracę sezonową. Z oczywistych przyczyn także nie jest to jednak rozwiązanie optymalne.

Bardzo duża grupa przybywających do nas osób, która ma zamiar zostać tu na dłużej, stara się o zezwolenie na pobyt czasowy. Uzyskiwana na jego podstawie karta pobytu może jednocześnie stanowić zezwolenie na pracę (może być też odrębne). W przypadku pierwszego opisanego tu rozwiązania można się o nią starać już po trzecim miesiącu takiej pracy i jest to wówczas łatwiejsze.

Pamiętajmy, że zezwolenie to, choć jest poświadczone ogólną adnotacją „dostęp do rynku pracy” jest ściśle związane z tym na pobyt, wydanym w celu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Swoboda migracji takich pracowników między poszczególnymi przedsiębiorstwami jest więc ograniczona i wymaga ona uzyskania kolejnej decyzji.

Umowa wygaśnie wraz z pozwoleniem na pracę

Zatrudnienie każdego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej wiąże się z koniecznością przestrzegania zapisów Kodeksu pracy, również tych dotyczących czasu kolejnych podpisywanych umów. Tymczasem nie zawsze istnieje możliwość przewidzenia, kiedy straci on ważne pozwolenie na pracę, np. na skutek nieuzyskania jego przedłużenia wraz z kartą pobytu. Wobec tego, niezależnie od tego, czy dana umowa została zawarta na czas określony czy nieokreślony, wygasa ona razem z pozwoleniem obcokrajowca. Może on jednak wykonywać pracę nadal, jeśli przed utratą ważności swojego dokumentu złożył pozbawiony wad formalnych wniosek o wydanie nowego. Przedłużające się terminy oczekiwania w urzędach nie muszą być więc zmartwieniem.

Choć problematyka ta, ze względu na skalę zatrudniania przybyszów z innych krajów jest coraz lepiej znana, nadal niejeden indywidualny przypadek rodzi niejasności i problemy. Tutaj z pomocą przychodzą wyspecjalizowani w dziedzinie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców fachowcy, tacy jak np. Visa and Work, zdolni udzielić wsparcia na każdym etapie. Kompletowanie dokumentów, sporządzenie wniosków, przechodzenie przez poszczególne etapy konkretnych procedur – we wszystkim tym można się wyręczyć specjalistą. Pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć jakichkolwiek błędów.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA