Zamknij
REKLAMA

Świadomie czy nieświadomie Tomasz Kulczyński wprowadza wyborców w błąd?

10:26, 16.10.2018 | artykuł sponsorowany
Fot. depositphotos

Kandydat na burmistrza Chocianowa Tomasz Kulczyński kilka razy w mediach społecznościowych gwarantował uruchomienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Podpiera się przy tym - jak twierdzi - ustaleniami poczynionymi z CDT Medicus Sp. z o.o.

Nasuwa się pytanie: czy rzeczywiście CDT Medicus jest w stanie wykonywać usługę nocnej i świątecznej pomocy medycznej?

W roku ubiegłym w systemie opieki zdrowotnej wprowadzono reformę ministra Radziwiłła. Utworzono tzw. sieć szpitali. Z reguły były to szpitale powiatowe. W Lubinie do systemu zakwalifikowano dwa szpitale: Regionalne Centrum Zdrowia (RCZ) oraz Miedziowe Centrum Zdrowia (MCZ).

Ponieważ w powiecie polkowickim nie ma szpitala – usługę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczy Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych (PCUZ) w strukturach MCZ, co widać na wykazie skopiowanym ze stron NFZ we Wrocławiu.

https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;51457&des=1;2

Zmiany funkcjonowania systemu zawarte zostały w ustawie o zmianie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 26 kwietnia 2017 r., poz. 844).

W art. 2 ustawy zapisano, że wykaz świadczeniodawców będzie obowiązywał przez 4 (słownie: cztery) lata, tj. do 30 czerwca 2021 roku.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tekście jednolitym znalazły się zapisy:

DZIAŁ IVB System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Art. 95l. 1. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „systemem zabezpieczenia”, zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania.

Art. 95n. 1. Działając na podstawie przepisów art. 95m oraz ust. 3, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu sporządza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, obejmujący wskazanie: 1) świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa; 2) dla każdego ze świadczeniodawców, o których mowa w pkt 1, wszystkich profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, w ramach których będą oni udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia, zgodnie z art. 95m ust. 3 pkt 1 i 2 lit. b i c, ust. 10 i 11 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 95m ust. 12 pkt 2 i 4. 2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się dla terenu danego województwa w terminie do dnia 27 marca z okresem obowiązywania 4 lat, z zastrzeżeniem ust. 14. Wykaz obowiązuje od dnia 1 lipca.

Zatem kontrakty zawarte w 2017 obowiązują do połowy roku 2021 czyli do ponad połowy kadencji 2018-2023 i raczej nic i nikt nie jest w stanie ich zmienić. NFZ musiałby rozpisać nowy konkurs na zawarcie kontraktu na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ale tego nie zrobi.

Dla pewności zwróciłem się do źródła, czyli do Narodowego funduszu Zdrowia. Oto jaką otrzymałem odpowiedź:

Zmian zatem nie będzie do terminu, jaki widać na odpowiedzi z Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reasumując: CDT Medicus nie otrzyma przez najbliższe 3 lata kontraktu na świadczenie usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na jakiej podstawie Tomasz Kulczyński i Artur Kwaśniewski twierdzą, że to zrobią? Bo mają jakieś ustalenia, które na razie są tajemnicą? Nie wiem. Być może uchylą rąbka tajemnicy. Bo jeśli nie, to jest to tylko dmuchany balon puszczony na potrzeby kampanii wyborczej.

Dodatkowo rodzi się pytanie: dlaczego CDT Medicus ustami Tomasza Kulczyńskiego dopiero teraz mówi o uruchomieniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej? Przecież placówka mogła wystąpić z odpowiednim wnioskiem w zeszłym roku i nie byłoby tematu. Ale tego nie zrobiła. A może po prostu to się nie opłaca? Czy to są te szczegóły z pisma, które będą przedstawione po wyborach?

Czy Tomasz Kulczyński będzie finansował to z własnych środków, jak zwykł mawiać? Przecież to śmieszne - nie stać go. Z budżetu gminy - nie wolno mu, bo prawo zabrania.

Czy będziemy mieli w Chocianowie nocną i świąteczną opiekę zdrowotną przez najbliższe trzy lata? Nie. I to niezależnie od tego kto będzie burmistrzem. Bo po prostu sytuacja prawna na to nie pozwala.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© chocianow.com.pl | Prawa zastrzeżone