Zamknij
REKLAMA

Kurator i Minister Edukacji przeciwni reorganizacji podstawówek ... a Kulczyński ? 

17:27, 21.02.2021 | K.N
REKLAMA

W czasie gdy do mieszkańców gminy Chocianów przyszło zawiadomienie o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parchowie czy Szklarach Dolnych w których to pismach sugeruje się rodzicom, że mogą przenosić i zapisywać swoje dzieci do szkoły w Trzebnicach lub w Chocianowie, bo planowana jest reorganizacja, czyli przeniesienie dzieci z klas IV – VIII do placówki w Trzebnicach i adekwatnie do Chocianowa, tak Dolnośląski Kurator Oświaty rozesłał do dyrektorów szkół w Parchowie i Szklarach Dolnych zgoła innej treści pismo. 
Jak dotąd niewielu rodziców mogło zapoznać się z jego treścią co może przypominać działania, które już wcześniej opisywaliśmy na łamach portalu Chocianow.com.pl - Dyrektorzy szkół i przedszkoli, kryją kumpli Kulczyńskiego 

Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty jasno zaznaczył w piśmie, że negatywnie zaopiniował  zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych oraz Szkoły Podstawowej w Parchowie. Ponadto opinię swym postanowieniem podtrzymał Minister Edukacji i Nauki

Mając na uwadze treść zapytań społeczności szkolnej oraz przedstawicieli związków zawodowych odnoszących się do informacji przesłanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, dotyczącej zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. tejże Szkoły w Filię Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach o strukturze klas I — III z oddziałem przedszkolnym, wyjaśniam, co następuje oraz zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom uczniów niniejszego stanowiska.

Według art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) jednym z warunków likwidacji lub przekształcenia szkoły publicznej jest uzyskanie przez jej organ prowadzący — w tym konkretnym przypadku Gminę Chocianów — pozytywnej opinii o zamiarze likwidacji lub przekształcenia wydanej przez kuratora oświaty.

Wskazuje się zatem, iż uchwała nr XXVI.169.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych została złożona przez Gminę Chocianów do zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego w dniu 03 sierpnia 2020 r. Dolnośląski Kurator Oświaty, po przeprowadzeniu przewidzianego prawem postępowania wyjaśniającego, postanowieniem nr 83/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zaopiniował zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych negatywnie. Po odwołaniu władz gminy opinię tę swym postanowieniem nr DWST-WOOS.4021.141.2020.EM z dnia 22 stycznia 2021 r. podtrzymał Minister Edukacji i Nauki. Obecnie Gminie Chocianów przysługuje prawo złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W opisanej wyżej sytuacji, w dacie sporządzenia niniejszego pisma, nie funkcjonuje w obrocie prawnym akt mogący stanowić podstawę do podjęcia przez Radę Miejską w Chocianowie ostatecznej uchwały o przekształceniu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych w Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach o strukturze klas I — III z oddziałem przedszkolnym, tj. dokonania czynności przesądzającej zmianie struktury organizacyjnej oraz utracie samodzielności przez Szkołę.

- czytamy w piśmie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


Podobnej treści pismo otrzymała też Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parchowie:

Mając na uwadze treść zapytań społeczności szkolnej oraz przedstawicieli związków zawodowych odnoszących się do informacji przesłanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie, dotyczącej zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. tejże Szkoły w Filię Szkoły Podstawowej w Chocianowie o strukturze klas I — III z oddziałem przedszkolnym, wyjaśniam, co następuje oraz zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom uczniów niniejszego stanowiska.

Według art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) jednym z warunków likwidacji lub przekształcenia szkoły publicznej jest uzyskanie przez jej organ prowadzący — w tym konkretnym przypadku Gminę Chocianów — pozytywnej opinii o zamiarze likwidacji lub przekształcenia wydanej przez kuratora oświaty.

Wskazuje się zatem, iż uchwała nr XXVI.168.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parchowie została złożona przez Gminę Chocianów do zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego w dniu 03 sierpnia 2020 r. Dolnośląski Kurator Oświaty, po przeprowadzeniu przewidzianego prawem postępowania wyjaśniającego, postanowieniem nr 82/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zaopiniował zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parchowie negatywnie. Po odwołaniu władz gminy opinię tę swym postanowieniem nr DWST-WOOS.4021.140.2020.EM z dnia 21 stycznia 2021 r. podtrzymał Minister Edukacji i Nauki. Obecnie Gminie Chocianów przysługuje prawo złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W opisanej wyżej sytuacji, w dacie sporządzenia niniejszego pisma, nie funkcjonuje w obrocie prawnym akt mogący stanowić podstawę do podjęcia przez Radę Miejską w Chocianowie ostatecznej uchwały o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Parchowie w Filię Szkoły Podstawowej w Chocianowie o strukturze klas I — III z oddziałem przedszkolnym, tj. dokonania czynności przesądzającej o zmianie struktury organizacyjnej oraz utracie samodzielności przez Szkołę

- czytamy w piśmie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


Przypomnijmy, podczas sesji Rady Miejskiej 14 maja 2020 roku, w trakcie jej trwania została wprowadzona zmiana w porządku obrad i przedstawiono uchwały, które mówią m.in: o reorganizacji szkół wiejskich w Szklarach Dolnych i Parchowie. Kulczyński, jego radni i część przedstawicieli PiS chcą zmniejszyć szkoły do klas I-III, a pozostałe dzieci będą dowożone do szkoły w Trzebnicach i Chocianowie. 

 

(K.N)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%